Caritas Việt Nam: Video clip Chiến Dịch Chúng Ta Cùng Nhau

 • Thứ năm, 09:11 Ngày 24/02/2022
 • Việc tàn phá môi trường đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất và bị xã hội loại trừ. Cùng nhau chúng ta có thể bảo vệ cho Ngôi Nhà Chung. 

   

  Cùng nhau chúng ta có thể chăm sóc cho người nghèo.
  Cùng nhau chúng ta có thể gióng lên tiếng nói cho người không tiếng nói.
  Cùng nhau chúng ta đấu tranh phục hồi phẩm giá.
  Cùng nhau chúng ta phải hành động....
  Hãy tham gia với Caritas Quốc tế vì cùng nhau chúng ta có thể thực hiện được.

  Hãy tham gia và hành động cho cuộc chiến nghèo đói, hồi phục phẩm giá cho người bị loại trừ và bảo vệ thiên nhiên
  Vì nếu chúng ta không chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta thì hầu hết nhân loại sẽ không có được một ngôi nhà
  Chúng ta phải hành động hôm nay vì một ngày mai tươi đẹp hơn:
  Cùng nhau chúng ta ĐẤU TRANH
  Cùng nhau chúng ta  BẢO VỆ
  Cùng nhau chúng ta ĐỔI MỚI
  Cùng nhau chúng ta  KHÔI PHỤC
  Cùng nhau chúng ta  XÂY DỰNG
  Cùng nhau chúng ta  CHỮA LÀNH

  Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam


   

  Bài viết liên quan