KINH CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH NỮ JOSEPHINE BAKHITA

 • Thứ ba, 07:47 Ngày 26/05/2020
 • KINH CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH NỮ JOSEPHINE BAKHITA

  (Cầu nguyện cho việc phòng chống buôn người)

  Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha về mẫu gương đầy truyền cảm là Thánh Josephine Bakhita.

  Lạy Thánh Josephine, từ khi còn nhỏ, thánh nữ đã bị bắt, bị bán làm nô lệ và bị bạc đãi. Chúng con khẩn nguyện thánh nữ chuyển cầu cùng Chúa/ cho tất cả những ai đang bị giam cầm và là nô lệ/ sớm được sống trong tự do; và xin Chúa xóa tan nạn buôn người ra khỏi mặt đất này.

  Lạy thánh Josephine Bakhita, khi thánh nữ được tự do, thánh nữ đã không để cho những nỗi đau thể xác và tinh thần tác động đến cuộc đời mình, nhưng đã chọn cách sống quảng đại và vị tha. Xin thánh nữ mở mắt cho những kẻ đui mù vì lòng tham và dục vọng, mà đã chà đạp lên nhân phẩm và quyền lợi của anh chị em mình. Xin thánh nữ giúp họ thoát khỏi những xiềng xích hận thù/ để trở nên con người vẹn toàn; noi gương tốt lành và quảng đại của thánh nữ.

  Lạy thánh Josephine Bakhita, nhờ được tự do mà thánh nữ đã đến với Chúa Kitô và Giáo Hội. Chúa đã kêu gọi thánh nữ trở thành nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái Canossa. Thánh nữ đã thực hành đức ái cao cả, lòng thương xót và sự hiền lành, vui tươi. Xin giúp chúng con luôn luôn biết sống như thánh nữ, nhất là khi chúng con muốn ngoảnh mặt làm ngơ/ không muốn giúp đỡ anh chị em đang gặp hoạn nạn, hay khi chúng con muốn ngược đãi họ. Nguyện xin thánh nữ chuyển cầu cho chúng con, để Chúa Kitô làm cho tâm hồn chúng con tràn đầy niềm vui như Chúa đã từng làm cho tâm hồn thánh nữ được tràn đầy niềm vui.

  Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin Chúa chiếu sáng lòng thương xót Chúa vào thế giới đầy bất ổn của chúng con, nhất là những nơi tăm tối nhất. Xin Chúa cứu thoát những người vô tội/ đang chịu đau khổ vì ngược đãi bất công. Xin ban ơn hoán cải cho những kẻ lầm đường lạc lối đang giam cầm và bóc lột người vô tội. Xin Chúa ban sức mạnh cho tất cả chúng con/ để chúng con thật lòng và tự do yêu mến Chúa, yêu thương nhau và yêu thương ngôi nhà chung của chúng con. Amen.

  Bài viết liên quan