Trong những chọn lựa lớn nhỏ khác nhau, các gia đình có thể là những chứng tá quyết định. ĐHY Peter Turkson đã khẳng định điều này khi ngỏ lời với các gia đình trong Đại hội Các nhóm Đức Ba, được tổ chức tại Fatima từ ngày 16-21/07.

 • Chúa Nhật 16 Thường Niên B

  LỜI KHUYÊN THIẾT THỰC

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP