Khóa Tập huấn "Kỹ năng thiết kế và viết đề xuất dự án" do Văn phòng Caritas Huế tổ chức, từ 08g00 ngày 14/01/2017 đến 16g30 ngày 16/01/2017 tại Trung Tâm Mục Vụ Huế.

 • Chúa Chọn Galilê

  Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP